PODACI PREDUZEĆA

Naziv: WORKFORCE HUMAN RESOURCES KADROVSKE USLUGE DOO BEOGRAD
Skraćeno ime: Workforce Human Resources doo
Sediste kompanije: Đorđa Stanojevića 12, Beograd
Menadzment: Marko Kolenc
Maticni broj: 21019232
PIB: 108537015


Osnovna delatnost preduzeća: 7810 - Delatnost agencija za zapošljavanje


Finansijski podaci:

- Struktura vlasnistva : 100% Heads Adriatic doo


Ostali podaci:

- Kompanija je osnovana 2005. godine

- Upis u sudski registar Okružnog suda u Kranju, br. reg. 1/08021/002001/05246, dne 05.12.2005.

- Upis u registar za pružanje rada radnika drugom poslodavcu, odluku br. 11002-4/2015-8, dana 10.3.2015.

- Na osnovu ugovora o koncesiji zaključenog sa Republikom Slovenijom,, Ministarstvo za rad, porodicu i socijalna pitanja takođe obavlja poslove Agencije za sprovođenje aktivnosti poslovi posredovanja koji uključuju privremeni i povremeni rad učenika i studenata


Bankovni računi:

Dinarski

Devizni

Banca Intesa

160-0000000406915-76

Erste banka

340-000001 1012429-67

Unicredit banka

170-0030040897000-60

Banca Intesa

160-0000000523096-54

Erste banka

340-0000010014682-82

RS35340000001001468282

Addiko banka

165-0007000688204-00

Addiko banka

165-0007009799049-71

Banca Intesa

160-0053000049850-73

RS35160005390004985073

UniCredit bank

170-0030040807001-87

RS35170003004089700187

Erste banka-USD

340-0000010014682-82

RS35340000001101242067

Unicrediat banka

170-0020040897003-81